Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Brandmeldinstallatie (BMI)

In vrijwel elk bedrijfsmatig gebruikt gebouw wordt door het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie voorgeschreven. Een brandmeldinstallatie in uw gebouw valt onder de, door het Bouwbesluit aangewezen, norm NEN 2535. Bovendien wordt aangegeven welke vorm van branddetectie in uw bouwwerk moet worden toegepast en of doormelding naar de brandweer wordt vereist. Behalve een brandmeldinstallatie schrijft het Bouwbesluit in die gevallen tevens een ontruimingsalarm installatie voor (alarmgevers of slow-whoops genoemd). Voor individuele of gekoppelde rookmelders in woningen geldt de norm NEN 2555 die eveneens in het Bouwbesluit, maar dan voor ruimten met een woonfunctie, wordt aangewezen.

Opleiding beheerder BBMI

Organisaties moeten iemand hebben die weet hoe de brandmeld- en ontruimingsinstallatie werkt en die deze goed kan onderhouden. Deze persoon heet de “Beheerder Brandmeldinstallatie” of de “Opgeleide Persoon”. Tijdens de opleiding voor deze functie leren ze hoe ze de installatie kunnen bedienen, hoe ze regelmatig controle moeten uitvoeren en hoe ze het systeem preventief moeten onderhouden, zoals beschreven in de NEN-normering.

Taakomschrijving Beheerder Brandmeldinstallaties

Een Beheerder Brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer, onderhoud en controle van een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie. De specifieke taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie zijn onder andere:

-Zorg dragen voor het correct functioneren van de installatie
-Uitvoeren van periodieke controles en testen
-Voeren van preventief onderhoud
-Bijhouden van documentatie en logboeken
-Het laten verhelpen van storingen en afhandelen van meldingen
-Samenwerken met brandweer en andere externe partijen
-Zorg dragen voor naleving van de relevante wet- en regelgeving en normen.

De training Beheerder Brandmeldinstallaties verkort met e-learning

De training is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen vooropleiding vereist. Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een link voor de e-learning Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie. De prijs voor deze e-learning is bij de cursusprijs inbegrepen. Deze e-learning dient volledig afgerond te zijn om deel te mogen nemen aan de praktijles.

Certificering

Als de opleiding met een voldoende is afgesloten ontvangt de cursist het digitale diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie.

Meer informatie

BMI OAI – Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie verkort met e-learning Erkend NIBHV certificering
€275,- Excl. btw p.p.
  • 1 lesdag met vooraf e-learning
  • Leer alles over jou rol als beheerder
  • Goede combi van theorie en praktijk
Meer informatie Op eigen locatie