Veelgestelde vragenKeuren blusmiddelen

Waar lever ik mijn oude blussers in?

Oude blussers lever je in bij iedere REOB-gecertificeerde brandbeveiligingsorganisatie. Wij kunnen deze ook voor je verwijderen. De milieuwetgeving regelt de verwijdering en afvalverwerking. Je dient rekening te houden met kosten voor vervanging en verwijdering.

Wat kost een brandblusser controle?

Voor het keuren van de blusmiddelen, blusleiding en noodverlichting hanteren wij de volgende staffelprijs:

1-2 stuks – € 18,50 per eenheid
3-4 stuks – € 13,50 per eenheid
5-11 stuks – € 11,50 per eenheid
12-21 stuks – € 9,50 per eenheid
22-50 stuks – € 8,50 per eenheid
51-100 stuks – € 8,00 per eenheid

Waarop wordt de brandslanghaspel gekeurd?

De brandslanghaspel wordt gekeurd op verschillende aspecten, zoals de functionaliteit van de haak, de aansluitingen, de bediening en de druk van de watertoevoer. Ook wordt gekeken of de haarscheurtjes in de slang en de staat van de slang zelf in orde zijn. Als er afwijkingen worden geconstateerd, wordt er een rapport opgesteld en moeten deze worden verholpen voordat de brandslanghaspel weer gebruikt mag worden.

Hoe vaak moet de brandslanghaspel worden gekeurd?

De inspectie- en keuringsfrequentie van een brandslanghaspel is afhankelijk van de locatie waar deze is geïnstalleerd en de normen die gelden in dat land of regio. In Nederland is de inspectie- en keuringsfrequentie vastgelegd in de NEN 2443. Hierin staat dat een brandslanghaspel ten minste eenmaal per jaar moet worden gekeurd. Het is aan te raden om de keuring uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Waarom moet ik mijn brandblusser laten keuren?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om uw brandblusser te laten keuren. Hier zijn een paar belangrijke:

 1. Veiligheid: Een brandblusser moet in goede werkende staat zijn om brand te kunnen blussen wanneer het nodig is. Als een brandblusser niet goed werkt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
 2. Wetgeving: In Nederland is het verplicht om brandblussers te laten keuren volgens de wet. Dit is om te zorgen dat er voldoende bescherming is tegen brand.
 3. Verzekering: Sommige verzekeraars vereisen dat brandblussers regelmatig worden gecontroleerd en gekeurd als voorwaarde voor dekking.
 4. Preventief onderhoud: Een keuring helpt om eventuele problemen op te sporen voordat ze zich voordoen, waardoor de kans op storingen en ongevallen wordt verminderd.
Moet ik mijn brandblusser 1 x per jaar laten keuren?

Een poederblusser kan branden van elektrische apparaten, metaal, en andere materialen met een lage tot middelmatige hittegevoeligheid blussen. Het is echter niet geschikt voor het blussen van branden in olie of brandbare vloeistoffen, of voor het blussen van branden in ruimtes met een slechte ventilatie. Het is belangrijk om altijd de aanwijzingen van de fabrikant te volgen bij het gebruik van een poederblusser.

Welke branden kan ik met een poederblusser blussen?

Een poederblusser kan branden van elektrische apparaten, metaal, en andere materialen met een lage tot middelmatige hittegevoeligheid blussen. Het is echter niet geschikt voor het blussen van branden in olie of brandbare vloeistoffen, of voor het blussen van branden in ruimtes met een slechte ventilatie. Het is belangrijk om altijd de aanwijzingen van de fabrikant te volgen bij het gebruik van een poederblusser.

Welke branden kan ik met een schuimblusser keuren?

Schuimblussers worden voornamelijk gebruikt om branden van vloeistoffen, zoals olie, benzine en andere brandbare vloeistoffen, te blussen. Het schuim dat door de blusser wordt geproduceerd, bedekt de brandende vloeistof en smoort de brand door het afsluiten van de zuurstoftoevoer. Schuimblussers zijn echter minder effectief bij het blussen van branden van elektrische apparaten of van branden in gesloten ruimtes.

BHV cursus

Hoelang is een BHV-certificaat geldig?

Het BHV-certificaat is één jaar geldig. De Arbowet stelt een bedrijfshulpverlener verplicht de opgedane kennis up-to-date te houden. Herhaling is essentieel voor goede BHV’er. Als bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat behalen, toont een werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting. De jaarlijkse herhaling van het certificaat neemt één dag in beslag.

Wordt een BHV-cursus vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Helaas wordt een BHV-cursus nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Maar omdat zij steeds meer het belang van preventieve zorg inzien, vergoeden een aantal zorgverzekeraars wel EHBO- en reanimatiecursussen. Dit geldt alleen bij een zorgverzekering met aanvullende dekking. Wij adviseren om zelf na te gaan of dit het geval bij jouw zorgverzekeraar.

Kan ik de BHV-cursus afsluiten met een NIBHV-certificaat?

Het is mogelijk om de BHV-cursus af te sluiten met een certificaat van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

Krijg ik vrijstelling bij een BHV-cursus omdat ik mijn EHBO-diploma heb?

Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling voor het onderdeel levensreddende handelingen en reanimatie met AED (LEH). Bij vragen, neem contact op met ons.

Is BHV verplicht?

Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij 1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. Heb je vragen over de verplichting voor jouw organisatie? Neem dan contact op met AREHBO.

Hoeveel bhv’ers zijn er nodig in mijn organisatie?

Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de risico’s en de bedrijfsgrootte en aard van de werkzaamheden van een bedrijf. Er moet minimaal één werknemer zijn die de bhv-taken kan uitvoeren. Het aantal benodigde bhv’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. Het gaat er in essentie om of een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken is.

Wie controleert de bhv-verplichting?

De inspectie SZW heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond van de Arbowet) of een werkgever aan de bhv-verplichtingen voldoet.

Wat moet je regelen voor de bhv?

Om je bhv goed te regelen moet je zorgen dat je (voldoende) bhv’ers aanstelt en ze een effectieve bhv-cursus laat volgen om de bhv-taken in jouw bedrijf of organisatie uit te kunnen voeren. Ook moet je zorgen voor de bhv-middelen zoals een eerste hulpkoffer, communicatiemiddelen en bhv-hesje om herkenbaar te zijn als bhv’er.

Het regelen van de bhv start bij het opleiden en faciliteren van jouw bhv-organisatie en de mensen.

Hoe is BHV ontstaan?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsveiligheid en is bedoeld om de veiligheid van medewerkers en bezoekers van een bedrijf te waarborgen. Het ontstaan van BHV gaat terug tot de jaren ’60, toen er steeds meer aandacht kwam voor veiligheid op de werkvloer.

In de jaren ’60 werden er steeds meer wetten en regels opgesteld om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Bedrijven moesten zich hieraan houden, maar er was nog geen specifieke opleiding voor bedrijfshulpverleners. Dit veranderde in de jaren ’70, toen er steeds meer aandacht kwam voor de noodzaak van opgeleide bedrijfshulpverleners.

In 1975 werd de eerste opleiding voor BHV georganiseerd door de Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN). Deze opleiding werd gegeven aan werknemers die verantwoordelijk waren voor de veiligheid op de werkvloer en zorgde ervoor dat bedrijven een opgeleide BHV’er in dienst konden hebben.

In de jaren die volgden, werden er steeds meer wetten en regels opgesteld voor bedrijfshulpverlening. In 1992 werd de Arbowet ingevoerd, die verplichtte dat bedrijven een opgeleide BHV’er in dienst moesten hebben. Dit zorgde voor een verdere professionalisering van de BHV en een grotere aandacht voor veiligheid op de werkvloer.

Tegenwoordig is BHV een belangrijk onderdeel van de bedrijfsveiligheid en is het verplicht om een opgeleide BHV’er in dienst te hebben. Bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers en zorgen ervoor dat bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen.

BHV herhaling

Wanneer mag ik deelnemen aan een BHV-herhalingscursus?

Je mag deelnemen aan een BHV-herhalingscursus als je in het bezit bent van een geldig BHV-certificaat (e-learning of normaal), wat nog geldig is op de cursusdatum.

Kan ik de BHV-herhalingscursus afsluiten met een NIBHV-certificaat?

Het is mogelijk om de BHV-herhalingscursus af te sluiten met een certificaat van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

BHV cursus verkort met e-learning

Is er een verschil tussen de BHV-cursus en de BHV-cursus e-learning?

Inhoudelijk is er geen verschil tussen de cursussen, alleen de manier waarop je de theoretische stof tot je neemt verschilt. Bij de BHV-cursus duurt de praktijk 2 dagen en bij de BHV-cursus e-learning duurt de praktijk 1 dag.

Hoelang is een BHV-certificaat geldig?

Het BHV-certificaat is één jaar geldig. De Arbowet stelt een bedrijfshulpverlener verplicht de opgedane kennis up-to-date te houden. Als bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat behalen, toont een werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

Hoe houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil?

Herhaling is essentieel voor een goede BHV’er. De jaarlijkse herhaling van een certificaat neemt één dag in beslag. Je kunt kiezen voor een BHV herhaling verkort met e-learning of een BHV-herhaling.

Krijg ik vrijstelling bij een BHV-cursus met e-learning omdat ik mijn EHBO-diploma heb?

Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling voor het onderdeel levensreddende handelingen en reanimatie met AED (LEH). Neem bij vragen contact met ons op.

Kan ik de BHV-cursus met e-learning afsluiten met een NIBHV-certificaat?

Ook voor een BHV-cursus e-learning is het mogelijk om de cursus af te sluiten met een certificaat van het NIBHV. (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)

BHV herhaling verkort met e-learning

Wanneer mag ik deelnemen aan een BHV-herhalingscursus?

Je mag deelnemen aan een BHV-herhalingscursus als je in het bezit bent van een geldig BHV-certificaat (e-learning of normaal), wat nog geldig is op de cursusdatum.

Is er een verschil tussen de BHV-cursus en de BHV-cursus e-learning?

Inhoudelijk is er geen verschil tussen de cursussen, alleen de manier waarop je de theoretische stof tot je neemt verschilt. Bij de BHV-cursus duurt de praktijk 2 dagen en bij de BHV-cursus e-learning duurt de praktijk 1 dag.

Kan ik de BHV-herhalingscursus met e-learning afsluiten met een NIBHV-certificaat?

Het is mogelijk om de BHV-cursus herhaling af te sluiten met een certificaat van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).

EHBO cursus Oranje Kruis

Wat is een onafhankelijk examen?

Een onafhankelijk examen is een examen dat onder verantwoordelijkheid van het Oranje Kruis wordt afgenomen. Voor het examen stuurt het Oranje Kruis twee examinatoren naar onze opleidingslocatie. Zij beoordelen samen of de deelnemers competent zijn. Wij hebben geen invloed op de uitslag van dit examen, wel zorgen wij er natuurlijk voor dat alle kandidaten goed voorbereid zijn. Het examen start om 13.00 op het laatste dagdeel en zal eindigen als de laatste deelnemer van de groep het examen heeft afgerond. De cursisten nemen het examen in tweetallen af, na 15 minuten wisselen de cursisten van examinator.

Hoe oud moet je zijn om een EHBO-cursus te volgen?

Iedereen vanaf 16 jaar mag zonder voorkennis een EHBO-cursus Oranje Kruis volgen, tenzij anders vermeld bij een cursus.

Wordt een EHBO-cursus vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Verzekeraars zien steeds meer het belang in van preventieve zorg, daarom vergoeden een aantal zorgverzekeraars EHBO- en reanimatiecursussen. Dit geldt alleen bij een zorgverzekering met aanvullende dekking. Wij adviseren om zelf na te gaan of dit het geval is bij jouw zorgverzekeraar. Bekijk hier of de EHBO-cursus wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar.

EHBO-instructeur worden?

Naast reguliere cursussen bieden wij ook de opleiding tot EHBO-instructeur aan.

EHBO cursus herhaling

EHBO-instructeur worden?

Naast reguliere cursussen bieden wij ook de opleiding tot EHBO-instructeur aan.

Wordt een EHBO-cursus vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Verzekeraars zien steeds meer het belang in van preventieve zorg, daarom vergoeden een aantal zorgverzekeraars EHBO- en reanimatiecursussen. Dit geldt alleen bij een zorgverzekering met aanvullende dekking. Wij adviseren om zelf na te gaan of dit het geval is bij jouw zorgverzekeraar. Bekijk hier of de EHBO-cursus wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar.

Eerste Hulp Aan Baby’s en Kinderen

Voor wie is deze cursus?

De cursus is voor ouders, kinderdagverblijven, gastouders, leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen.

Eerste Hulp Aan Baby’s en Kinderen herhaling

Wanneer mag ik deelnemen aan de herhalingscursus Eerste Hulp aan baby's en kinderen?

Als je in het bezit bent van een geldig certificaat ‘EHBO aan baby’s en kinderen’, wat nog geldig is op de cursusdatum, mag je deelnemen.

Reanimatie en AED opleiding

Hoelang is een reanimatiecertificaat geldig?

Een reanimatiecertificaat is twee jaar geldig. Wij attenderen je er wel op dat je verantwoordelijk blijft voor de vaardigheden die horen bij reanimeren. Wij adviseren je daarom om jaarlijks een herhalingscursus reanimatie te volgen zodat jij als certificaathouder competent blijft en levens kan redden.

Hoe houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil?

Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Een herhalingscursus duurt ongeveer 3 uur.

Wordt een reanimatiecursus vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er zijn zorgverzekeraars die een vergoeding geven voor een reanimatiecursus. Lees hier aanvullende informatie.

Verzekering bij letselschade

Je kan letselschade oplopen het verlenen van EHBO. Je eigen verzekering dekt in veel gevallen letselschade en aansprakelijkheid bij schade aan anderen en hun bezittingen. Mocht je eigen verzekering geen dekking bieden, dan kun je gedurende geldigheid van dit certificaat aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van het Nederlandse Rode Kruis.

Is een reanimatiecursus verplicht voor een bedrijf?

In Nederland is het niet verplicht voor een bedrijf om reanimatiecursussen aan te bieden of te verplichten voor hun medewerkers. Het is echter wel aanbevolen dat bedrijven hun medewerkers hierin opleiden, omdat het kunnen reanimeren van levensbelang kan zijn in noodsituaties.

Wat doet een AED als hij hartactiviteit meet?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) meet de hartactiviteit van een persoon door middel van elektroden die op de borst van de persoon worden geplaatst. De elektroden detecteren de elektrische activiteit van het hart en sturen deze informatie naar de AED. De AED analyseert vervolgens de hartritme en bepaalt of er een noodzaak is voor een defibrillatie (schok om het hart weer in ritme te brengen). Als de AED een ventrikelfibrillatie (VF) detecteert, geeft het een waarschuwing af en adviseert het de gebruiker om een ​​schok toe te dienen.

Reanimatie en AED herhalingscursus

Hoelang is een reanimatiecertificaat geldig?

Een reanimatiecertificaat is twee jaar geldig. Je bent daarom verplicht jaarlijks een herhalingscursus reanimatie te volgen zodat jij als certificaathouder competent blijft en levens redt.

Wordt een reanimatiecursus vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er zijn zorgverzekeraars die een vergoeding geven voor een reanimatiecursus. Lees hier aanvullende informatie.

Verzekering bij letselschade

Je kan letselschade oplopen het verlenen van EHBO. Je eigen verzekering dekt in veel gevallen letselschade en aansprakelijkheid bij schade aan anderen en hun bezittingen. Mocht je eigen verzekering geen dekking bieden, dan kun je gedurende geldigheid van dit certificaat aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van het Nederlandse Rode Kruis.

VCA VOL cursus

Waarom heb je een VOL-VCA diploma nodig?

Jouw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet je aan welke eisen jij en de medewerkers moeten voldoen.

Hoelang is een VCA-VOL diploma geldig?

Een VCA-VOL diploma is 10 jaar geldig.

Wat is een VCA-VOL?

De VOL-VCA bestaat uit kennis over de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

VCA BASIS cursus

VCA-basis cursus en VCA-VOL cursus

Naast de VCA-basis cursus is er ook nog de VCA-VOL cursus. Deze opleiding is voor operationeel leidinggevenden. Als je het diploma Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) haalt, toon je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met milieu en de gezondheid van jouw medewerkers. De opleiding herhaalt deels de onderdelen van de VCA-basis cursus, aangevuld met een bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox-vergaderingen. Ook krijg je inzicht in de (Europese) wet- en regelgeving.

Is een VCA wettelijk verplicht?

Een VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht. We zien wel steeds vaker dat opdrachtgevers en aannemers een VCA-diploma verplicht stellen aan hun personeel. Soms kom je zonder het certificaat het (bouw)terrein niet eens op. Een bedrijf voldoet aan de verplichtingen van de Arbo-Wet als alle werknemers een VCA-diploma op zak hebben.

Hoelang is een VCA-diploma geldig?

Een VCA-diploma is 10 jaar geldig.

Wat kost een VCA-cursus?

De kosten voor een VCA-cursus of VCA VOL cursus bij ons zijn €235,- per persoon exclusief BTW. Deze kosten zijn voor de cursus van 8 uur, inclusief lesmateriaal. Deze prijs is exclusief het examen van €60,-. Dit examen duurt 1 uur.

Opleiding Instructeur EHBO Oranje Kruis

Hoe houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil?

Het diploma Instructeur Eerste Hulp is twee jaar geldig. Voor het geldig houden van dit diploma maakt Het Oranje Kruis sinds 2010 gebruik van het PE-online. In dit systeem is voor elke Eerste Hulp Instructeur een persoonlijk dossier aanwezig waarin nascholingen en competentiebeoordelingen worden geregistreerd. Voor de hercertificering gelden de volgende voorwaarden:

 • De Eerste Hulp-instructeur toont competenties aan op het gebied van zowel Eerste Hulp- als instructievaardigheden. Dit wordt beoordeeld door zijn rayon.
 • De Eerste Hulp-instructeur volgt voldoende nascholing binnen en/of buiten zijn rayon en ontvangt hiervoor minimaal 28 punten per twee jaar. Per 4 jaar moeten alle vaardigheden competent verklaard worden, verdeeld over Eerste Hulp- en instructievaardigheden of de categorie Eerste Hulp en/of instructie die niet direct aan de eindtermen relateert.
Wat zijn de kosten voor een opleiding instructeur Eerste Hulp?

De kosten bedragen €2175,- (excl. btw) inclusief lesboeken en lesmateriaal. De kosten voor de examens zijn als volgt uitgesplitst: (prijswijzigingen voorbehouden)

 • Theorie – €115,-
 • Vaardigheden – €325,-
 • Didactiek – €185,-
Kan ik een vrijstelling krijgen voor de opleiding Instructeur EHBO Oranje Kruis?

Kandidaten die als docent werkzaam zijn in het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs of Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie komen in aanmerking voor een vrijstelling voor het onderdeel didactiek. De vrijstelling verlenen wij als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De vrijstelling dient bij de allereerste aanmelding voor het examen aangevraagd te worden.
 • Jij toont je bevoegdheid aan door bij de allereerste aanmelding een kopie van een relevant diploma en een werkgeversverklaring toe te voegen.
Wat doet een EHBO instructeur?

Een EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) instructeur geeft les in eerste hulp aan individuen of groepen, zoals bijvoorbeeld in bedrijven of scholen. De instructeur leert de deelnemers hoe ze snel en effectief kunnen handelen in noodsituaties en hoe ze zichzelf en anderen kunnen helpen bij ongelukken of medische noodgevallen. De training kan onder andere bestaan uit lesstof over hart- en longreanimatie, het behandelen van wonden, het herkennen van symptomen van verschillende aandoeningen, en het gebruik van EHBO-materialen en -apparatuur.

Wat verdiend een EHBO instructeur?

Er is geen specifieke vergoeding voor een EHBO-instructeur vastgesteld. Het salaris kan variëren afhankelijk van de werkomgeving en de ervaring van de instructeur. Sommige instructeurs werken op vrijwillige basis, terwijl anderen een salaris ontvangen van een organisatie of een particuliere onderneming. Het is aan te raden om contact op te nemen met specifieke werkgevers om te vragen naar de vergoeding voor EHBO-instructeurs in hun organisatie.

Wat is het Oranje Kruis?

Het Oranje Kruis is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de verbetering van de hulpverlening bij crisis- en rampensituaties. De organisatie werd opgericht in 1867 en is genoemd naar het Koninklijke Huis van Oranje. Het Oranje Kruis biedt onder andere hulpverlening bij rampen, zoals overstromingen, branden en aardbevingen. Het Oranje Kruis is ook actief in de verbetering van de hulpverlening bij crisis- en rampensituaties, zoals het opleiden van vrijwilligers, het ontwikkelen van hulpverleningsplannen en het coördineren van hulpverleningsinspanningen.

Opleiding PBLS instructeurs (NRR)

Hoe houd ik mijn kennis op peil als PBLS-instructeur?

Om je kennis op peil op te houden en je NRR-bevoegdheid als PBLS-instructeur te verlengen, moet je eens in de twee jaar de herhalingscursus volgen. Cursisten die bij ons bekend zijn krijgen een herinnering voor de herhalingscursus. Reserveer je plek op tijd, wij plannen een half jaar vooruit!

Kan ik een vrijstelling krijgen voor de opleiding PBLS-instructeur?

Als je een volwaardig BLS/AED-instructeur bent, volg je en verkorte opleiding tot PBLS-instructeur. Je geeft dan maar één keer les als kandidaat-instructeur onder begeleiding.

PBLS instructeur hercertificering (NRR)

Hoelang blijft mijn certificering geldig?

Na het afronden van de PBLS-herhalingscursus wordt je registratie verlengd met twee jaar bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Opleiding BLS instructeur (NRR)

Hoe houd ik mijn kennis op peil als BLS instructeur?

Om je kennis op peil op te houden en je NRR-bevoegdheid als BLS-instructeur te verlengen, moet je eens in de twee jaar de herhalingscursus volgen. Cursisten die bij ons bekend zijn krijgen een herinnering voor de herhalingscursus. Reserveer je plek op tijd, wij plannen een half jaar vooruit!

BLS instructeur hercertificering (NRR)

Hoelang blijft mijn certificering geldig?

Na het afronden van de BLS-herhalingscursus wordt je registratie met twee jaar verlengd bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).