Portofoon training

De bedrijfshulpverlener heeft niet alleen de taak om in het bedrijf op te treden bij kleine brandjes, ongelukjes of bij het ontruimen van het gebouw. Hij heeft daarnaast ook een belangrijke taak als het bedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis van grotere omvang, waarbij professionele hulpverleningsdiensten worden geroepen. De bedrijfshulpverlener moet dan de politie, de ambulanceverpleegkundige, de brandweer of een andere reddingsdienst de weg wijzen en informatie geven. Dat betekent dat hij bij de ingang van het bedrijf de professionele hulpverleners opwacht. Hij begeleidt hen naar de plaats van het ongeval (zo dichtbij en veilig mogelijk) of wijst deze op een plattegrond aan. Daarbij vertelt hij duidelijk waar en wat er aan de hand is en welke maatregelen er al genomen zijn.

De bedrijfshulpverlener vervult dus een voorpostfunctie. Dit is een belangrijke taak: voor de professionele hulpverleners is het immers van belang dat zij snelle en juiste informatie krijgen. Als de bedrijfshulpverlener zijn functie goed heeft uitgevoerd, kunnen de hulpverlenende diensten sneller ter plaatse zijn en eerder hulp verlenen, met minder risico.

Het werken met de portofoon binnen een Bedrijfshulpverleningsorganisatie is een belangrijk gedeelte van de communicatie tussen de BHV’ers onderling en het informeren van de externe hulpdiensten. Als de berichtgeving niet of nauwelijks tot stand komt of niet in stand kan worden gehouden, kan er belangrijke informatie verloren gaan die noodzakelijk is voor het verloop van de inzet voor de BHV’ers. Het werken met portofoons en mobilofoons vergt een goede discipline. Training is dan ook noodzakelijk voor personen die werken of gaan werken met deze communicatie-apparatuur.

Doel portofoontraining

De uitvoering van de bedrijfshulpverlening staat of valt met een goede communicatie. Na de training kan de kandidaat op de juiste wijze voor overdracht via een portofoon zorgen en op een effectieve wijze een inzet coördineren

Doelgroep portofoontraining

Tot de doelgroep behoren medewerkers die een functie vervullen in de bedrijfshulpverlening t.w. receptionisten, BHV-Hoofd/Coördinator, BHV-Ploegleider, BHV-‘ers en EHBO-‘ers.

Inhoud portofoontraining

  • Algemene regels voor het berichtenverkeer.
  • Het gebruik van de portofoon.
  • Procedures bij het gebruik van portofoon/mobilofoon.
  • Berichtenuitwisseling.
  • Vaardigheidstraining.

De duur van de training bedraagt 4 uur en er is geen vooropleiding voor nodig.

Toetsing portofoontraining

Tijdens de training worden de communicatievaardigheden geoefend. De training wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De deelnemers ontvangen een certificaat.

Prijs In-Company

De prijs voor de portofoontraining is afhankelijk van het totale aantal deelnemers en de duur van de inzet. Vraag vrijblijvend onze maatwerkofferte aan!

Meer informatie

Portofoon training Effectief communiceren met een portofoon
Op aanvraag
  • Leer effectief te communiceren met een portofoon
  • Met een portofoontraining leer je alle in en outs van een portofoon
  • Ook geschikt voor zwembaden, pretparken en theaters!
Meer informatie Op eigen locatie

Op zoek naar een andere vestiging?

Bekijken