Is het tijd voor onderhoud aan jouw blusmiddelen? Wij voeren controles uit en keuren blusmiddelen volgens de vastgestelde onderhoudsnormen. Als er brand uitbreekt, ben je verzekerd van correct werkende blusmiddelen. Wij zijn een NCP/KIWA gecertificeerd REOB-onderhoudsbedrijf. (Regeling voor de Erkenning Onderhoud kleine Blusmiddelen). In artikel 6.31 van het Bouwbesluit is de keuring van blustoestellen geregeld. De jaarlijkse verplichte keuring van blusmiddelen voeren wij uit volgens de geldende NEN-normen.

Na controle en onderhoud voldoet de brandblusser aan alle wettelijke eisen en zijn de blusmiddelen gebruiksklaar. Omdat wij zowel controleren als onderhouden, heb je altijd één aanspreekpunt. Wij bieden je de beste kwaliteit brandblussers en brandslanghaspels.

Verplichte controle brandblussers

Jaarlijks een brandblusser controle laten uitvoeren is noodzakelijk en verplicht. Naast de algemene keuring doe je er verstandig aan de blusmiddelen regelmatig zelf na te lopen. Ga ook na of jouw bedrijfshulpverleners weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken zodat zij snel kunnen handelen in het geval van een calamiteit.

Bij het keuren van blusmiddelen hanteer je de volgende checklist:

 • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 • Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf?
 • Zit de borging nog op de blusmiddelen?
 • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?

Jaarlijks onderhoud door AREHBO service & advies

Éen keer per jaar is een controle verplicht. Bij de keuring maken wij een looplijst op. De controle vindt plaats volgens de daartoe gestelde norm en frequentie. Wij adviseren deze frequentie jaarlijks volgens de NEN-normen. Bij de controle beoordeelt onze onderhoudsdeskundige ook of er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Als er te weinig aanwezig zijn, geeft hij hiervoor vrijblijvend advies.

KIWA certificering AREHBOArehbo service & advies bus

Richtlijnen controle & onderhoud

 • Bij een controle houden wij ons aan de richtlijnen en fabrieksvoorschriften:
 • Wij hanteren een staffeltarief; bij grotere aantallen krijg je korting;
 • Wij rekenen geen voorrijkosten binnen 30 kilometer van ons adres. Als blussers worden afgekeurd maken wij een afspraak over de vervanging van deze blusmiddelen.
 • Wij letten naast de controle op de brandblusmiddelen ook op veiligheidsaspecten zoals obstakels. De projectring (plaatsing) en adviseren je daarin.
 • De levensduur van brandblussers is maximaal 20 jaar. Daarna worden blussers buiten gebruik gesteld.

Periodiek onderhoud blusmiddelen

Voor de blusmiddelen en brandslanghaspels is naast de jaarlijkse controle aanvullend periodiek onderhoud nodig. Hiervoor houden wij de NEN 2559 en NEN 671-3 aan.

Schuimblusser

Elke 5 jaar moet er uitgebreid onderhoud worden uitgevoerd. Hiervoor bieden wij een servicewissel aan. Wij wisselen uw huidige blusser om voor een soortgelijk type blusser die weer 5 jaar mee kan. Zo is er geen risico meer op afkeuring.

CO2 – Koolzuursneeuw blusser

Als een CO2-blusser 10 jaar oud is, moet deze stoomwezen gekeurd worden. Na 20 jaar is het einde van de levensduur bereikt en dient de blusser te worden vervangen.

Poederblusser

Elke 10 jaar moet de poederblusser gereviseerd worden. Ook hiervoor bieden wij een servicewissel aan. De poederblusser vervangen wij door een soortgelijk type blusser, of in overleg een schuimblusser.

Brandslanghaspel

Elke 5 jaar dient de brandslanghaspel te worden afgeperst conform de NEN 671-3. Wil je meer weten over de controle van blusmiddelen zoals draagbare blussers of slanghaspels? Neem contact met ons op!

Onderhoudscontract

Je kunt ook direct een onderhoudscontract sluiten, zonder vast termijn. Vul het formulier in: Onderhoudscontract

Keuren blusmiddelen Bereken de kosten
Aantal stuks:
Prijs per stuk Prijs op aanvraag
 • Volgens de NEN 2559 norm
 • REOB KIWA gecertificeerd
 • Jaarlijkse controle door een specialist
 • Geen verborgen kosten, altijd eerlijk en transparant advies
Afspraak maken Orderformulier

Verhuisbericht:
Per 1 maart zijn wij verhuisd naar de Keesomstraat 19 in Ede