AED Locaties in Nederland

AED Locaties in Nederland

Al langere tijd zijn er diverse websites die de AED locaties in nederland weergeven. De meest bekende is AED4EU Het academisch ziekenhuis St Radboud in Nijmegen beheert  en ontwikkeld deze website. Volgens het ziekenhuis hebben sommige gemeenten een overzicht van de locaties van AED’s, maar ontbreekt er echter een onafhankelijk totaaloverzicht.
AED4EU heeft de ambitie een zo compleet mogelijk overzicht te presenteren ten aanzien van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van AED’s. AED4EU betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid ervan, aangezien zij afhankelijk is van de aanlevering van de benodigde data door derden (leveranciers, eigenaren, bedrijven etc.). AED4EU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website of andere uitingen die zich baseren op de informatie uit deze website (waaronder ook wordt verstaan Layar).

AED’s zijn ontwikkeld om mensen die door een hartstilstand worden getroffen zo snel mogelijk te kunnen defibrilleren. Wie de hulp verleent kan het apparaat zonder medische opleiding hanteren. In de eerste zes minuten na een hartaanval is de kans op overleving het grootst.

Zelf toevoegen

De website aed4.eu laat de afstand, contactgegevens en de route naar de dichtsbijzijnde AED zien. Particulieren en organisaties met een apparaat in huis kunnen de informatie zelf toevoegen aan de website.

”Vooral voor hulpverleners zal het erg handig zijn om in een oogopslag te zien waar de AED’s in hun werkomgeving te vinden zijn.

Ook hartpatiënten en mensen met een verhoogd risico kunnen veel baat hebben bij de website”, aldus de woordvoerster van het Radboudziekenhuis.

AED Locaties in Europa

Het ziekenhuis hoopt de website op termijn uit te breiden met informatie uit heel Europa. In Nederland zijn naar schatting ruim 20.000 twintigduizend AED’s in gebruik