AED op de Kimmijserlaan Lunteren

AED op de Kimmijserlaan Lunteren

Sinds kort is Lunteren een AED rijker.

Medio 2010 inventariseerde buurtvereniging ‘De Kimmijser’ de behoefte voor de aanschaf en het plaatsen van een AED. De buurt heeft hierop enthousiast gereageerd en de bewoners hebben gezamenlijk actie ondernomen om te komen tot de aanschaf ervan.

In een reactie naar de buurt bedankt de buurtvereniging voor het enthousiasme en de inzet van de bewoners. “Wij willen alle mensen bedanken die een bijdrage hebben gegeven om het mogelijk te maken in een straal van 500 meter aan de oostzijde van het spoor te beschikken over dit noodzakelijke apparaat. De opbrengsten van donaties uit de omgeving hebben geresulteerd in het mooie bedrag van € 1945,00. Het overige deel is aangevuld door een sponsor waarvoor onze hartelijke dank!”
Het AED-apparaat is opgehangen aan de buitenkant van het NPB kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan 28.

Zoals bij de meesten bekend zal zijn, is een AED een apparaat dat bij een hartstilstand de hartactie van een slachtoffer registreert en aan de hand van computergestuurde protocollen, aan de hulpverleners gesproken opdrachten geeft en zo nodig defibrilleert. Als binnen zes minuten na een hartstilstand direct gereanimeerd wordt en ook zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd, is de overlevingskans 70%!

Iedereen die kan reanimeren, kan in een paar uur leren met een AED te werken.
Er hebben zich ongeveer 20 personen uit de Kimmijserbuurt opgegeven voor de reanimatiecursus/A.E.D.

Bron: www.lunteren.com