Arehbo neemt uw bedrijfsveiligheid onder de loep

Arehbo neemt uw bedrijfsveiligheid onder de loep

Sinds juli 2010 is Arehbo service en advies erkend als Onderhoudsbedrijf kleine Blusmiddelen (REOB) en daarmee bevoegd tot het keuren van brandblussers en slanghaspels. In Nederland zijn er ongeveer 150 bedrijven die dit mogen doen. De controle van brandblussers is belangrijk. Een niet goed functionerende brandslanghaspel kan bijvoorbeeld het verschil betekenen tussen doorstart of faillissement na een brand. Overigens eisen nagenoeg alle verzekeraars dat u uw blusmiddelen laat contro-leren door een REOB onderhoudsbedrijf.

Waarom REOB?

Doordat we van steeds meer klanten de vraag kregen of we naast de cursussen en verband controle ook de keuring van blusmiddelen konden doen, hebben we onze organisatie laten erkennen. Deze erkenning had nogal wat voeten in aarde en ook de uitrusting van de monteur is een grote investering. We zijn dan ook trots op het feit dat we de erkenning behaald hebben en onze vaste klanten, maar ook nieuwe klanten, nu kunnen bedienen met een naar ons idee transparante service. Wij keuren volgens de normeringen zoals deze worden voorgeschreven in onder andere de NEN en kunnen dat tegen een scherp tarief doen. Tijdens het onderhoud bespreken we de bevindingen met de klant en wat er mogelijk aan de blusmiddelen vervangen moet worden.

Waar moet u op letten?

Bij het keuren van blusmiddelen is het overigens altijd goed om vooraf te bespreken welke werkzaamheden gedaan moeten worden. Ook kunnen wij u adviseren welke blusmiddelen er in uw organisatie van toepassing zijn.

Veiligheidsmiddelen binnen de Arbo-wetgeving.

Met name over veiligheidsmiddelen in het algemeen is de Arbowet vrij onduidelijk. De wet schrijft voor dat er voldoende middelen aanwezig moeten zijn, maar er staat niet precies in hoeveel en welke middelen. Om hierachter te komen moeten bedrijven de zogenaamde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) uitvoeren. Deze RIE is per branche verschillend en ook de bedrijfsgrootte speelt hierin mee.

Wanneer u een RIE uitvoert (of laat uitvoeren) dan zult u door middel van vragen een beeld krijgen van de risico’s in uw organisatie. Deze risico’s kunnen uiteenlopen van de kans op snijwonden tot aan het mogelijk oplopen van nekklachten. Aandachtspunten zijn de manier van werken en de hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt.

Heeft u nog niet-gekeurde blusmiddelen, of zijn u blusmiddelen aan een keuring toe, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Mocht u meer willen weten over de uitvoer van de RIE, dan maken wij graag een afspraak om een en ander verder toe te lichten.

Zie ook http://www.ede-actueel.nl/3-lokaal-ondernemen/arehbo.php