Coördinator/Hoofd BHV cursus

Het Hoofd BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

Toelatingseisen

De opleiding Hoofd BHV kent geen formele begineisen.

De opleiding is bedoeld voor personen met een MBO- / HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie.

Doelgroep:

Personen die verantwoording (gaan) dragen voor de zorg van een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin.
Het hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

 • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
 • Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
 • Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:

 • De directie adviseren inzake bedrijfshulpverlening.
 • De voor de veiligheid noodzakelijke richtlijnen opstellen.
 • Het bedrijfshulpverleningsplan opstellen/bijhouden.
 • Het budget opstellen/beheren.
 • Het opleidings- en oefenplan (doen) opstellen/bijhouden.
 • Regelingen opstellen inzake medische keuringen.
 • Vergoedingen, verzekeringen en schadeafwikkelingen in relatie tot bedrijfshulpverlening.
 • Rapporteren met betrekking tot resultaten en de stand van zaken.
 • Leiding geven aan de bedrijfshulpverlening.
 • Adequaat een bedrijfshulpverleningsinzet coördineren.
 • Gebouwen/terreinen (doen) ontruimen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
 • Benodigd personeel/materieel inzetten bij de bestrijding van calamiteiten.

Neem contact op over de Opleiding Hoofd BHV

Coordinator-Hoofd BHV opleiding Erkend AREHBO of NIBHV certificering
€1075,- Excl. btw p.p.
 • 2 lesdagen (08:30 - 16:00)
 • 1 examendag (08:30-16:00)
 • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
 • Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
 • Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
Meer informatie Op eigen locatie