Waarom de opleiding Hoofd BHV?

Het Hoofd BHV speelt een cruciale rol in de organisatie door zich te richten op de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening. Deze functie omvat de uitvoering van BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn toevertrouwd. In sommige bedrijven wordt de rol van Hoofd BHV gecombineerd met die van Ploegleider, waarbij coördinatie en managementvaardigheden essentieel zijn.

Stel je voor: Een grote lekkage in het chemische laboratorium zorgt voor onmiddellijke paniek. Als Hoofd BHV ben je degene die kalm blijft. Je hebt een duidelijk overzicht van de protocollen en weet dat jouw zorgvuldig geplande responsstrategie nu van levensbelang is. Je activeert het noodplan, coördineert met de ploegleiders en zorgt ervoor dat alle medewerkers veilig en efficiënt worden geëvacueerd. Tegelijkertijd beheer je de communicatie met externe hulpdiensten en zorg je dat de situatie onder controle blijft tot zij arriveren.

Wil jij binnen jouw organisatie de BHV organisatie op poten zetten, of ben jij hier momenteel al voor verantwoordelijk? Dan is deze opldiing voor jou. Wij zorgen ervoor dat jij alles in huis hebt om situaties als hierboven zo veel mogelijk te voorkomen, en als het dan toch gebeurd dat jij precies weet wat je moet doen.

Toelatingseisen

De Opleiding Hoofd BHV heeft geen specifieke formele startvereisten. Deze opleiding is bedoeld voor personen met een MBO- / HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een deel van de organisatie.

Voor wie is de opleiding Hoofd BHV?

Deze cursus is gericht op personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het waarborgen van een effectieve bedrijfshulpverleningsorganisatie, zowel in preventieve als repressieve zin. Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
 • Het zorgen voor de opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
 • Communicatie met werkgever, medewerkers en externe professionals zoals hulpverleningsdiensten.

Wat leer je in de opleiding?

Na succesvolle afronding van deze opleiding zal de deelnemer in staat zijn om:

 • De directie te adviseren over bedrijfshulpverlening.
 • Noodzakelijke veiligheidsrichtlijnen op te stellen.
 • Het bedrijfshulpverleningsplan te ontwikkelen en bij te houden.
 • Het budget te beheren en op te stellen.
 • Het opleidings- en oefenplan op te stellen en te onderhouden.
 • Regelgeving op te stellen met betrekking tot medische keuringen.
 • Vergoedingen, verzekeringen en schadeafhandelingen te regelen in relatie tot bedrijfshulpverlening.
 • Resultaten en stand van zaken te rapporteren.
 • Effectief leiding te geven aan de bedrijfshulpverlening.
 • Adequaat een bedrijfshulpverleningsinzet te coördineren.
 • Gebouwen/terreinen te ontruimen indien noodzakelijk.
 • Benodigd personeel/materieel in te zetten bij het bestrijden van calamiteiten.

Locatie opties:

 • AREHBO veiligheidstrainingen, Keesomstraat 19 in Ede
 • Op jouw eigen locatie

Klaar om uw leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen en uw organisatie te voorzien van een effectieve bedrijfshulpverleningscoördinatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de Opleiding Hoofd BHV. Onze ervaren instructeurs staan klaar om u te begeleiden naar een succesvolle en veiligheidsbewuste toekomst.

Coordinator-Hoofd BHV opleiding De Coördinator-Hoofd BHV cursus is bedoeld voor degene die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en implementeren van het Arbobeleid met betrekking tot bedrijfshulpverlening.
€1135,- Excl. btw p.p.
 • 2 lesdagen (08:30 - 16:00)
 • 1 examendag (08:30-16:00)
 • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
 • Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
 • Communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.
Meer informatie Op eigen locatie

Veel gestelde vragen

Wat is het doel van de Opleiding Hoofd BHV?

De Opleiding Hoofd BHV heeft als doel om deelnemers op te leiden tot effectieve coördinatoren van de bedrijfshulpverlening. Ze leren hoe ze beleidsmatig en operationeel kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving en hoe ze de bedrijfshulpverlening kunnen organiseren en coördineren.

Is er een vereist niveau om deel te nemen aan de Opleiding Hoofd BHV?

Ja, de opleiding richt zich op personen met een MBO- / HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een deel van de organisatie. Er zijn geen formele startvereisten.

Wat wordt behandeld tijdens de opleiding?

Tijdens de opleiding worden verschillende aspecten van effectieve bedrijfshulpverlening behandeld, zoals het opzetten en beheren van de BHV-organisatie, opleiding en oefening van bedrijfshulpverleners, communicatie met relevante partijen, en leidinggeven aan de bedrijfshulpverlening.

Hoe lang duurt de Opleiding Hoofd BHV?

De duur van de opleiding bedraagt drie dagen, waarvan twee lesdagen en een examendag na een periode van ongeveer 18 weken.

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?

De opleiding vereist geen specifieke formele begineisen. Deze is geschikt voor personen met een MBO- / HBO-niveau die verantwoordelijkheid dragen voor een deel van de organisatie.

Welk certificeringsorgaan accrediteert de Opleiding Hoofd BHV?

De Opleiding Hoofd BHV wordt gecertificeerd conform de normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Welke voordelen biedt de Opleiding Hoofd BHV?

De opleiding biedt een diepgaand begrip van bedrijfshulpverlening op beleids- en coördinatieniveau, evenals de vaardigheden om een effectieve bedrijfshulpverleningsorganisatie op te zetten en te beheren.

Worden praktische vaardigheden tijdens de opleiding getraind?

Ja, naast theoretische kennis worden praktische vaardigheden zoals effectieve communicatie, leidinggeven aan de bedrijfshulpverlening en coördinatie van bedrijfshulpverlening ingeoefend.

Waar kan ik meer informatie krijgen of me aanmelden voor de Opleiding Hoofd BHV bij AREHBO?

Voor meer informatie over de Opleiding Hoofd BHV, inclusief aanmeldingsprocedures, planning en kosten, kunt u contact met ons opnemen via onze website of telefonisch. Onze ervaren instructeurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden naar een succesvolle afronding van de opleiding.

Op zoek naar een andere vestiging?

Bekijken